OBSAH
Komensky
J. A. KOMENSKÝ


Titul a mapa
Motto
Dedikace
K čtenáři

KAPITOLA

I   O příčinách v svět putování
II   Poutník dostal Všudybuda za vůdce
III   Mámení se přitovaryšilo
IV   Poutník uzdy a bryllí dostal
V   Poutník se z výsoka na svět divá
VI   Osud rozděluje povolání
VII    Poutník prohlédá ryňk světa
VIII   Poutník prohlédá stav a řád manželů
IX    Poutník prohlédá stav řemeslníků
X   Poutník stav učených prohlédá; nejprv veřejně
XI   Poutník přišel mezi filozofy
XII   Poutník prohlédá alchymií
XIII   Poutník se na Rose-Crucios dívá
XIV   Poutník medicinu prohlédá
XV   Poutník spatřuje juris prudentiam
XVI    Poutník se na promocí mistrů a doktorů dívá
XVII    Poutník prohlédá stav nábožníků
XVIII   Prohlédá náboženství křesťanské
XIX   Poutník stav vrchností spatřuje
XX   Stav soldátský
XXI   Stav rytířský
XXII    Poutník mezi novináře trefil
XXIII   Poutník prohlédá hrad Fortúny; a nejprv přístup k němu
XXIV   Poutník způsob boháčů prohlédá
XXV   Způsob rozkošných světa
XXVI   Způsob povýšených světa
XXVII   Sláva slovoutných v světě
XXVIII    Poutník sobě zoufati počíná a s svými vůdci se hádá
XXIX   Poutník hrad královny světa, Moudrosti, prohlédá
XXX   Poutník na palácu Moudrosti obžalován
XXXI   Šalomoun s houfy velikými na palác Moudrosti přišel
XXXII    Poutník se na tajné soudy a správu světa dívá
XXXIII   Šalomoun marnosti a šalby světa vyjevuje
XXXIV   Šalomoun oklamán a sveden
XXXV   Šalomounovo tovaryšstvo rozplášeno, jímáno, smrtmi ohavnými sprovázíno
XXXVI    Poutník z světa utéci chce
XXXVII   Poutník domu trefil
XXXVIII   Krista za hostě dostal
XXXIX   Námluva jejich společná
XL   Poutník jak proměněn
XLI   Poutník do neviditedlné církve odkázán
XLII    Vnitřních křesťanů světlo
XLIII    Svoboda Bohu oddaných srdcí
XLIV    Řád vnitřních křesťanů
XLV   Bohu oddaným srdcím vše lehko a snadno
XLVI    Svatí všeho hojnost mají
XLVII   Bezpečnost Bohu oddaných lidí
XLVIII   Pobožní mají odevšad pokoj
XLIX    Pobožní mají stálou v srdci radost
L   Poutník křesťany podle stavů prohlédá
LI   Smrt křesťanů věrných
LII    Poutník spatřuje slávu Boží
LIII    Poutník za domácího Božího přijat
LIV   Zavírka všeho

Text převzat z původního českého projektu, částečně revidován a doplněn.