Czech Months and Days - Tool Tips

Using a current browser, run your mouse over the months to see their names in Czech, listed as "Jan, on the 1st Jan, in Jan"; "Feb, on the 2nd Feb, in Feb" etc.

The etymologies may perhaps help you remember the names better.

January February March April May June July

August September October November December

Test yourself, checking the answer with your mouse:

březen leden srpen duben listopad květen

červen září říjen únor prosinec červenec

Here are the days of the week ("Monday, on Monday, till Monday" etc.):

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Test yourself as before:

sobota středa pondělí neděle čtvrtek úterý pátek
leden,
prvního ledna,
v lednu

LED ice

únor,
druhého února,
v únoru

etym. not entirely clear

březen,
třetího března,
v březnu

BŘÍZA birch

duben,
čtvrtého dubna,
v dubnu

DUB oak

květen,
pátého května,
v květnu

KVĚT blossom

červen,
šestého června,
v červnu

ČERV worm
ČERVENÝ red

červenec,
sedmého července,
v červenci

again - ČERV worm
ČERVENÝ red

srpen,
osmého srpna,
v srpnu

SRP sickle

září,
devátého září,
v září

ZA + ŘÍJE see next

říjen,
desátého října,
v říjnu

ŘÍJE rutting of the deer

listopad,
jedenáctého listopadu,
v listopadu

LIST leaf
PAD- fall

prosinec,
dvanáctého prosince,
v prosinci

etym. not entirely clear

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
pondělí,
v pondělí,
do pondělí

PO after
NEDĚLE Sunday

úterý,
v úterý,
do úterý

cf. Russian ВТОРОЙ second
vteřina a second

středa,
ve středu,
do středy

STŘED middle

čtvrtek,
ve čtvrtek,
do čtvrtka

ČTVRTÝ fourth

pátek,
v pátek,
do pátku

PÁTÝ fifth

sobota,
v sobotu,
do soboty

SOBOTA sabbath

neděle,
v neděli,
do neděle

NE not
DĚLAT do, work

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday


Last revised December 2017