Jungmann: Těžké vybrání (1798)

Josef Jungmann, Těžké vybrání (1798)


Dívky dvě můj život sladiť volí,
popohnulo jich mé vzdychání,
sladké, však jak těžké vybrání!
Obou nelze, jednu vzíti bolí.

Rusá, jako zlatá síje v roli,
Lila jemně hoří k líbání;
prudkým hřeje ohněm k kochání
pěkná, živá, černooká Lolí.

Zvolím prudkou lásku Lolinu,
čili jemný oheň modrých očí?
Prudkýmť se i jemným rozplynu.

Slepě, vztáhna ruce, když mne zočí,
která dříve k horkým prsům skočí,
k prsům horkým slepě přivinu.

Poznámka: síje - osení, obilí

Údajně jeden z prvních českých sonetů - pochází z roku 1798 - ve IV. svazku Puchmajerových almanachů, Nové básně, 1802, str. 29.


Last revised: May 2018 (JP)
 PD-old-70