Ktož jsú boží bojovníci

This 15th century chant (chorál), generally considered to be a Hussite hymn, was originally attributed to Jan Žižka himself – an idea that persisted from the 16th to mid-19th centuries. The discovery of the Jistebnický kancionál (a significant collection of spiritual songs in Latin and Czech) in 1872 helped to finally overturn this idea and the hymn is now usually attributed to the Táborite priest Jan Čapek

A more detailed discussion of the hymn can be found in this article.

 

Ktoz gſu bozi boyownici

Ktoz gſu bozi boyownici
a zakona geho,
proſſtez od Boha pomoczi
a vffayte w nyeho,
ze konecznye wzdicki ſ nym ſwytiezite.

Tent pan welit ſſe nebaty
zahubci tyeleſnych,
welit y zywot ſlozity
pro laſku ſwich blyznych.

Kriſtus wam za ſkodi ſtogi
ſtokrat wiecz ſlibuge.
Pakli kto proń zywot ſlozi,
wyeczni myeti bude.
Blaze kazdemv, ktoz na prawdye ſende.

Protoz ſtrzelci kopynici
rzadu rytyerſkeho,
ſudlycznyci a czepnyci
lydu rozliczneho,
pomnyetez wſichny na pana ſtyedreho!

Neprzatel ſſe nelekayte,
na mnozſtwye nehledte,
pana ſweho w ſrdci myeyte,
proń a ſ nym bogugte
a przed neprzateli nevtyekayte!

Dawno Czechowe rziekali
a prziſſlowie myeli,
ze podle dobreho pana
dobra giezda bywa.

Pakoſty a drabanty,
na duſſe pomnyete,
pro lakomſtwye a lupeze
zywotow netratte
a na korziſtech ſſe nezaſtawugte!

Heſſlo wſychny pamatugte
kterez wam widano,
ſwich havptmanow pozorugte,
retug druh druheho,
hledyz a drz ſe kazdi ſſyku ſweho!

A ſ tyem weſſele krziknyete
rzkucz: na nye, hr, na nye!
Brań ſwu rukama chutnayte,
boh pan naſſ, krziknyete!

 

[Show a pop-up window of the original text from the Jistebnický kancionál (c. 1430)] 

 

Ktož jsú boží bojovníci

Ktož jsú boží bojovníci
a zákona jeho,
prostež od Boha pomoci
a ufajte v něho,
že konečně vždycky s ním svítězíte.

Tenť pán velíť se nebáti
záhubcí tělesných,
velíť i život složiti
pro lásku svých bližních.

Kristusť vám za škody stojí,
stokrát viec slibuje.
Pakli kto proň život složí,
věčný mieti bude;
blaze každému, ktož na pravdě sende.

Protož střelci, kopiníci
řádu rytieřského,
sudličníci a cepníci
lidu rozličného,
pomnětež všichni na Pána štědrého!

Nepřátel se nelekajte,
na množstvie nehleďte,
pána svého v srdci mějte,
proň a s ním bojujte
a před nepřáteli neutiekajte!

Dávno Čechové řiekali
a příslovie měli,
že podle dobrého pána
dobrá jiezda bývá.

Vy pakosti a drabanti,
na duše pomněte,
pro lakomstvie a lúpeže
životóv netraťte
a na kořistech se nezastavujte!

Heslo všichni pamatujte,
kteréž vám vydáno,
svých hauptmanóv pozorujte,
retuj druh druhého,
hlediž a drž se každý šiku svého!

A s tiem vesele křikněte,
řkúc: Na ně, hr, na ně!
Braň svú rukama chutnajte,
Bóh pán náš, křikněte!

 

ufajte: doufejte, spoléhejte
na pravdě sende: zemře za pravdu
jiezda: válečná výprava, tažení
pakosti a drabanti: záškodníci, neozbrojený lid provázející vojsko, předvoj vojska
hauptman: hejtman
retuj: braň, ochraňuj, vysvobozuj
braň: zbraň
chutnajte: třímejte, pevně svírejte

ufajte: doufejte, spoléhejte

na pravdě sende: zemře za pravdu

jiezda: válečná výprava, tažení

pakosti a drabanti: záškodníci, neozbrojený lid provázející vojsko, předvoj vojska

hauptman: hejtman

retuj: braň, ochraňuj, vysvobozuj

braň: zbraň

chutnajte: třímejte, pevně svírejte

Jistebnický kancionál | 50r at the Manuscriptorium Digital Library.