Czech and Slovak Literature Resources

[ home | links | Czech and Slovak literature in English ]

See also: Oxford DPhil theses in Czech literature.

Local resources...

Czech and Slovak Literature in English (a brief bibliography of translations, with some related links).

The Reception in Nineteenth-Century England of Czech Literature and of the Czech Literary Revival, Cambridge 1977, PhD 1978.

Background Notes on Czech and Slovak Literature: A Brief History of the Czech Lands | Literature up to the Hussite Wars | Renaissance and Humanism | Baroque Literature | Czech Literature 1774 to 1918 | Czech Literature since 1918 | Slovak Literature - A Brief Introduction

Snad první dochované české věty - z počátku 13. století.

Jan Amos Komenský (Comenius), Labyrint světa, an English version, parallel Czech and English texts.

Josef Jungmann, Těžké vybrání (1798, publ. 1802), one of the first (?) Czech sonnets (= sonet, znělka).
František Ladislav Čelakovský, Toman a lesní panna (1839).
Karel Hynek Mácha, Máj (1836).
- - - , student edition of Máj with translation and glossary.
- - - , Znělky (1833). Six sonnets.
- - - , Pouť krkonošská (1833-4). Prose.
Karel Jaromír Erben, Kytice (1853, 1861), with Erben's notes.
Jan Neruda, U tří lilií and Doktor Kazisvět, from Povídky malostranské (vyšly v říjnu 1877, s knihkupeckým označením 1878), Balady a romance (1883) and Zpěvy páteční (posmrtně, 1896).
Jakub Arbes, Svatý Xaverius (pdf, Lumír 1873, knižně Romanetta I, 1878), also on Wikizdroje (html).
Karel Hlaváček, Mstivá kantiléna (1898).
Otokar Březina, Hudba pramenů (1903).
Viktor Dyk, Krysař (1911).
Richard Weiner, Prázdná židle, from Škleb (1919).

Janko Kráľ, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko (1844).

Czech text packs (Kytice, Máj with English translation, and Labyrint světa) in a compact "HTML Help" format.

Other Resources...

The links below are to external sites, unless otherwise noted.

For more Czech history see Hugh Agnew, The Czechs and the Lands of the Bohemian Crown

Wikisource -- Čeští autoři, many Czech online texts

From Ústav pro českou literaturu AV ČR --

Slovník české literatury po roce 1945 on-line

electronic editions of:
Slovník básnických knih (1990)
Avantgarda známá a neznámá (1970-72)
Dějiny české literatury (4 svazky, 1959-1995)
Poetika české meziválečné literatury (sborník, 1987)
Jak číst poezii (1969)

also:
Digitalizovaný archiv časopisů
Bibliografie české literární vědy
Plnotextová databáze české poezie 19. století (user registration required for the last of these)

Arne Novák - digitální knihovna

Bohemistika - Literárněvědný informační servis, news about what is going on in Czech literary studies - conferences, publications etc.

Portál české literatury, information and news on contemporary Czech authors.

Cross Currents, complete, indexed, searchable.

Host - Měsíčník pro literaturu a čtenáře.

iLiteratura.cz - Internetové zpravodajství o literatuře z celého světa, informace o literárním dění v ČR, recenze knih českých autorů atd.

Souvislosti - Revue pro literaturu a kulturu.

Transcript 6 (Czech) - issue devoted to Czech writing of an online literary review.

Prague Writers' Festival

A guide to Prague antikvariáty.

For biographies of authors and other reference information try:

Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 | ve 20. století || Dějiny zemí Koruny české v datech with its search page ||

Serious online dictionaries:

Příruční slovník jazyka českého | Slovník spisovného jazyka českého | Vokabulář webový (for earlier Czech)

Czech - Modern

Česká čítanka (individual items often listed below) || České texty elektronicky || Česká literatura na internetu (with text and document links) || Literární stránka (D. Čáslavky) || Kytlice (L. Klíma, Váchal etc.) || Psací místo ||

Czech Literature Now (an anthology of English translations) ||

Hněvkovský, Děvín || Josef Jungmann - Těžké vybrání (sonet, 1798, publ. 1802) (local file) | Dvojí rozmlouvání o jazyku českém | O různění českého písemního jazyka || Hanka || RKZ (manuscripts regarded by most scholars as 19th-c. forgeries || František Ladislav Čelakovský - Slovanské národní písně | Toman a lesní panna (1839) (local file) || Kramerius, Železná košile (1831) ||

Mácha, Máj (full text, local file), elsewhere another text with Zrzavý's illustrations and Pargeter's English version | Znělky (1833) (local file) | Pouť krkonošská (1833-4) (local file) | Mácha - další texty ||

Havlíček Borovský, Obrazy z Rus | Články z Národních novin 1848-50 | Havlíček - další texty ||

Fr. Palacký, Psaní dne 11. dubna 1848 do Frankfurtu | Idea státu rakouského ||

Erben, Kytice (1853, 1861), with Erben's notes (local file) | pohádky | Prostonárodní české písně a říkadla | Nápěvy prostonárodních písní českých | další texty ||

Božena Němcová - Divá Bára | Babička | Babička (Wikizdroje) | Babička, Pohádky | Muzeum Boženy Němcové v České Skalici | Božena Němcová on-line (knihy ke stažení) | Dílo (Wikizdroje) ||

Jan Neruda - Povídky malostranské (Městská knihovna v Praze), several downloadable formats (původně v říjnu 1877, s knihkupeckým označením 1878), also Povídky malostranské (Wikizdroje) and here (html) and two individual texts U tří lilií and Doktor Kazisvět (local files) | Dílo (Wikizdroje) | Hřbitovní kvítí (1858) | Písně kosmické (1878) | Balady a romance (1883) (local file) | Zpěvy páteční (posmrtně, 1896) (local file) | Kniha epigramů (jako ucelená sbírka poprvé in Básně 2, 1956) ||

Hálek + Vrchlický (poems) || Bohumil Adámek - Salomena (1885, prem. 1883 při otevření Národního divadla) || Ladislav Stroupežnický - Naši furianti (1887) ||

Sládek - Sluncem a stínem (1887) | Selské písně a České znělky (1890) ||

Svatopluk Čech - Čerkes (1880) | Hanuman (1884) | Lešetínský kovář (1883, zkonfisk., 2. vyd. v USA 1892, 2. vyd. v Čechách 1899) | Ve stínu lípy (1880) | Písně otroka (1895, vlastně prosinec 1894) ||

Julius Zeyer - Tři legendy o krucifixu ||

Viktor Dyk - Krysař (1911) (local file) | Milá sedmi loupežníků | Dílo (Wikizdroje) ||

Karel Hlaváček - Mstivá kantiléna (1898) (local file) ||

Otokar Březina - Dílo (Wikizdroje) | Hudba pramenů (1903) (local file) ||

Richard Weiner - povídka Prázdná židle (ze sbírky Škleb, 1919) (local file) ||

Jaroslav Hašek, Švejk -- sources, texts | Švejk (Wikizdroje) ||

Knihy Karla Čapka on-line | Karel Čapek | Památník Karla Čapka | R.U.R. (Project Gutenberg eBook) | R.U.R. - Parallel Czech and English texts | Krakatit | Hovory s T. G. Masarykem ||

Ladislav Klíma - texts | Dílo (Wikizdroje) ||

Šrámek - Splav || Karel Toman - Měsíce ||

Wolker - Host do domu | Těžká hodina | Dílo (Wikizdroje) | Vl. Macura on Jiří Wolker (set to Windows-1250) | Martin Putna on Wolker ||

Vladislav Vančura -- Dílo || Nezval, Papoušek na motocyklu || Halas, Staré ženy | Naše paní Božena Němcová || Seifert, Na vlnách TSF (ukázky) || Jakub Deml || Vladimír Holan -- Slovník č. lit. po roce 1945 ||

Bohumil Hrabal -- Slovník č. lit. po roce 1945 | Mister Iontek | more ||

Kundera (Germany) | biography (J. Čulík) || Josef Škvorecký (bibliography) | The End of Bull Mácha (story) | interview (CER) || Václav Havel -- Knihovna | Havel (Wikipedia) || Jan Křesadlo || Jaroslav Hutka || Reading Patrik Ouředník (Jonathan Bolton) || Ludvík Vaculík | Vaculík (Wikipedia) | Two Thousand Words ||

Czech - Children's

Erben, Němcová a další, Pohádky || Lada, O chytré kmotře lišce || Saint-Exupéry, Šťastný princ || Pohádkový server ZNOVU || Karafiát, Broučci ||

Czech - Earlier

Vokabulář webový, with online access to several dictionaries of older Czech and other text resources

Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu
Výbor z české literatury doby husitské, sv. 1
Výbor z české literatury doby husitské, sv. 2

Český raný středověk (link to archived pages) || Manuscriptorium (digitized manuscripts) || Clavis Monumentorum Litterarum, including Fontes Rerum Regni Bohemiae (e) (Latin chronicles, annals etc.) and Repertorium (early Czech printed books) || Paleografická čítanka || Česká čítanka (some of the texts here are listed below) ||

Kosmova kronika (Wikipedie) | Cosmae Pragensis Chronica Boemorum (Monumenta Germaniae Historica) || Homiliář opatovický (c. 1150, překlad) || Snad první dochované české věty (z počátku 13. století) || Alexandreida || Dalimilova kronika || Marco Polo, Milion || Klaret, Glossarius || Smil Flaška z Pardubic, Nová rada (moderní překlad) || Staročeské satiry - Podkoní a žák, Svár vody s vínem, O ženě zlobivé || Johannes von Tepl, Der Ackermann aus Böhmen (německý originál) || Žaloby na husity ||

Chelčický, Traktáty || Konfessí bratrská (1535) || Kralice Bible (title page below) | Bible svatá Online || Kryštof Harant z Polžic, Cesta z Království Českého do Benátek || Bedřich z Donína, Cestopis || Vratislav z Mitrovic, Příhody (1599) || Dačický z Heslova, Prostopravda (1619/20) | Paměti || Historia o životu doktora Jana Fausta (1611) || Ezop Václav Hollara ( rytiny) ||

Komenský (Comenius), Labyrint světa, -- English text -- parallel Czech and English texts | Centrum securitatis (Hlubina bezpečnosti) | O sirobě | Truchlivý | Moudrost starých Čechů | Nedobytedlný hrad | Historia o těžkých protivenstvích církve české (with Adam Hartman etc.) | Orbis Pictus (Latin) | Komenský - další texty ||

Bridel, Co Bůh? Člověk? || Michna - Česká mariánská muzika, Loutna česká, Svatoroční muzika || Manni / Šteyer, Věčný pekelný žalář ||

Old Church Slavonic

Kiev Folia - Glagolitic, with font embedding (IE only) - if you need the font, get ocsfonts.zip from here | Kiev Folia pdf - Glagolitic or Cyrillic | Kiev Folia - Schaeken (details) || Prague Fragments - Schaeken (details) || Jos Schaeken - online resources || Corpus Cyrillo-Methodianum Helsingiense || Kodeks - Medieval Sections || Obshtezhitie ||

Slovak

Krátky slovník slovenského jazyka || Literárne informačné centrum || Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku | index page || literarnyklub.sk -- Spisovatelia ||

Zlatý fond denníka SME (Electronic library of Slovak literature) || Klasici - Online knižnica || Ľudevít Štúr || Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti || Janko Kráľ, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko (local file) ||

R. Sloboda 1 and 2 || Ján Johanides 1 and 2 || Pavel Vilikovský || Dušan Mitana ||


Kralice Bible - title page, vol. 1
Kralice Bible - title page, vol. 1
Švejk
Dobrý voják Švejk


Last revised 27th October 2013