Hospodine, pomiluj ny

Table of Contents

Hospodine pomiluj ny (Lord, Have Mercy on Us) is the oldest known Czech hymn – a paraphrase of the Kyrie Eleison. Its Old Church Slavonic lexical elements show the antiquity of this song, even though the first copies are from the end of the fourteenth century. The text here is taken from the so-called Milíčovy modlitby, sign. XVII.F.30, f.0096r, from the 1380s. An interesting analysis of the hymn written in c. 1397 by Jan z Holešova: Výklad písně Hospodine, pomiluj ny is published in Výbor, pp. 738-43.

 

Hoſpodyne, pomyluy ny!

Hoſpodyne, pomyluy ny!
Yezukryſte, pomyluy ny!
Ty, ſpaſe wſſeho myra,
ſpaſyz ny y vſlyſſyz,
hoſpodyne, hlaſy naſſye!
Day nam wſſyem, hoſpodyne,
zyzzn a myr w zemy!
Krleſſ! Krleſſ! Krleſſ!

Source: Jaroslav Porák, Chrestomatie k vývoji českého jazyka (13.–18. století) (Praha: SPN, 1979), p. 33.

Hospodine, pomiluj ny!

Hospodine, pomiluj ny!
Jezukriste, pomiluj ny!
Ty, spase všeho mira,
spasiž ny i uslyšiž,
hospodine, hlasy našě!
Daj nám všěm, hospodine,
žizn a mír v zemi!
Krleš! Krleš! Krleš!

SourceVýbor z české literatury od počátků po dobu Husovu, ed. Bohuslav Havránek, Josef Hrabák et al (Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957), p. 108. [První samostatné literární skladby české.]