Svatý Václave

Table of Contents

This hymn was probably written in the twelfth century and had, at that time, three stanzas; it was later expanded to nine. The text below follows on immediately from the song Hospodine, pomiluj ny in the so-called Milíčovy modlitby, sign. XVII.F.30, f.0096r.

 

Swaty Waczlawe

Swaty Waczlawe,
wewodo czeſke zemye,
knyeze naſſ,
pros za ny boha,
ſwateho ducha!
Kyryeleyſon!

Nebeſket geſt dworſtwo kraſne,
blazye tomu, ktoz tam poyde:
w zywot wyeczny,
ohen yaſny
ſwateho ducha!
Kyryeleyſon!

Pomoczy twe zadamy,
ſmyluy ſye nad namy,
utyeſſ ſmutne,
otzen wſſe zle,
ſwaty Waczlawe!
Kyryeleyſon!

Source: Jaroslav Porák, Chrestomatie k vývoji českého jazyka (13.–18. století) (Praha: SPN, 1979), p. 34.

Svatý Václave

Svatý Václave,
vévodo české země,
kněže náš,
pros za ny boha,
svatého ducha!
Kyrieleison!

Nebeskéť jest dvorstvo krásné,
blazě tomu, ktož tam pójde:
v život věčný,
oheň jasný
svatého ducha!
Kyrieleison!

Pomoci tvé žádámy,
smiluj sě nad námi,
utěš smutné,
otžeň vše zlé,
svatý Václave!
Kyrieleison!

SourceVýbor z české literatury od počátků po dobu Husovu, ed. Bohuslav Havránek, Josef Hrabák et al (Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957), p. 109. [První samostatné literární skladby české.]