XIV. Poutník medicinu prohlédá (The Pilgrim Examines the Medical Profession)

Table of Contents

KAPITOLA XIV.

POUTNÍK MEDICINU PROHLÉDÁ

Takž mne mezi fyzickým a chymickým auditorium uličkami jakýmis provedouc, postaví na jiném placu, kdež sem hrozné divadlo spatřil. ANATOMIA. Rozpjali sobě člověka, a řežíc jeden oud za druhým, párali se mu ve všech vnitřnostech, s chutí sobě, co kde našli, ukazujíce. I řekl sem: "Ale což toto za ukrutnost, s člověkem jako s hovadem zacházeti?" "Musí to býti," dí tlumočník, "to jejich škola."

BOTHANOGRAPHIA. Oni mezitím nechajíc toho, rozběhli se po zahradách, lukách, polích a horách, a co tam kde rostoucích věcí našli, šklubali to a nanesli takové hromady, že by k přebírání a přehlédání toliko toho mnoho let nestačilo. A každý již z hromady, co se mu vidělo aneb trefilo, uchytě, běžel k rozpáranému onomu tělu: a nad oudy jeho roztahujíc, jedno s druhým na dýl, na šíř, na tloušť měřil. Ten pravil, že se toto k tomu trefuje, onen že netrefuje: pak se o to s velikým křikem hádali; ba i o sama jména travin těch veliké byly nesnáze. Kdo jich nejvíc znal, měřiti a vážiti uměl, tomu z nich věnec upletouc, korunovali ho a kázali doktorem toho umění jmenovati.

PRAXIS MEDENDI. Vtom spatřím, an teď k nim všelijaké vnitř i zevnitř poraněné, hnijící a kyšící nosí a vodí: k nimž oni přistupujíc, do shnilin jim nahlédali, puchu od nich jdoucího čeníchali, v nečistotách vrchem i spodkem odcházejících se párali, až ošklivo; a tomu pravili průba. Pak vařili teprv, pařili, pražili, škvařili, prudili, studili, pálili, sekali, řezali, bodli, šili zas, vázali, mazali, tvrdili, měkčili, zakrývali, zalévali a nevím co víc nedělali. Mezi tím pacienti mezi rukama předce jim hynuli: nemalý díl s naříkáním na ně, že od jejich buď neumělosti, buď nedbánlivosti scházejí. Summou, viděl sem, že ač milým těm hojičům umění jejich zisku něco přinášelo, přinášelo však také (ač chtěli-li povolání za dosti činiti) mnoho a velmi mnoho usilné a na díle i ošklivé práce: naposledy nelíbosti tak mnoho jako přízně. I nelíbilo mi se to.


Vysvětlivky k textu

rozpjali: natáhli (v době Komenského byla Janem Jesenským zavedena pitva na pražskou universitu);
bothanographia: rostlinopis (léky starší doby byly napořád bylinné);
vidělo aneb trefilo: zdálo se nebo hodilo;
praxis medendi: lékařská praxe;
kyšící: hnisající;
průba: diagnosa;
prudili: pálili.

CHAPTER XIV

THE PILGRIM EXAMINES THE MEDICAL PROFESSION

ANATOMY. Having been conducted through some alleys between the physics and the chemistry lecture rooms into another square, I beheld a gruesome sight. There men stretched out a corpse before them and cutting off one limb after another, examined the viscera, with keen relish exhibiting to each other what they found. "What cruelty to deal with a human being as if he were a beast!" I exclaimed. "It must be done; this is their school, " my interpreter replied.

2 BOTANY. Thereupon, abandoning that task and dispersing into gardens, meadows, fields, and mountains, they plucked whatever they found growing there and piled it into such heaps that many years would scarcely suffice for its mere sorting and scanning. Then each snatched from the heap what he saw fit or happened to lay his hand on and running to the ripped-up body, measured it with the limbs as to their length, width, and thickness. One said that it fitted; another denied it. Then they shouted at each other in dispute; they had great controversies about the very names of the herbs. He who knew the greatest number of them and how to measure and weight them, was crowned with a wreath of those herbs, and was to be called the doctor of the art.

3 PRAXIS MEDENDI. Then I saw a number of wounded, both externally and internally, with putrid and rotting limbs, brought or conducted to the physicians; they approached them, examined the putrifications, smelling the stench emitted from them, and scrutinized the evacuations proceeding from both above and below, until the sight was disgusting; this they called diagnosis. Then they cooked, steamed, roasted, broiled, cauterized, cooled, burned, hacked, sawed, stabbed, sewed again, bound, anointed, hardened, softened, wrapped, or moistened, and I know not what more they did in oder to effect the cure. In the meantime, their patients had been expiring under their hands, not a few of them lamenting the doctors' ignorance or carelessness as the causes of their death. In a word, I saw that although the art of these fine salve-mongers brought them a certain gain, it also involved them, on the other hand (if they wished to do justice to their calling), in a great deal of very strenuous and partly even disgusting labor, and in the end brought them as much blame as praise. This made it distasteful to me.

rozpjali: natáhli (v době Komenského byla Janem Jesenským zavedena pitva na pražskou universitu)

bothanographia: rostlinopis (léky starší doby byly napořád bylinné)

vidělo aneb trefilo: zdálo se nebo hodilo

praxis medendi: lékařská praxe

kyšící: hnisající

průba: diagnosa

prudili: pálili